NẠP THẺ

    Khuyến khích nạp bằng thẻ Gate hoặc MegaCard
Chức năng mới: Huỷ Đặt Trước.

 
Đáp ứng theo yêu cầu của nhiều bạn đã góp ý tại Fanpage, nay Shop Game Thủ quyết định thêm chức năng Huỷ Đặt Trước dành cho các tài khoản đang được đặt.
Để huỷ đặt trước, bạn truy cập vào trang Lịch Sử Thuê Acc và ấn Huỷ Đặt Trước.

 


 
Những lưu ý khi huỷ đặt trước:
- Huỷ đặt trước sẽ nhận lại được 70% số tiền đã đặt trước.
- Không thể huỷ đặt trước đối với tài khoản Đang Chờ Đổi PassĐang Được Thuê.
1
Bạn cần hỗ trợ?